Административен регистър
 
  Органи на изпълнителната власт/Областни управители
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Областен управител - Благоевград
Димитър Стойчев Димитров

Областен управител - Бургас
Павел Маринов Маринов

Областен управител - Варна
Иван Борисов Великов

Областен управител - Велико Търново
Георги Рачев Рачев

Областен управител - Видин
инж. Кръстьо Петров Спасов

Областен управител - Враца
Венцислав Велков Василев

Областен управител - Габрово
Николай Георгиев Григоров

Областен управител - Добрич
НЕДКО КИРЧЕВ МАРЧЕВ

Областен управител - Кърджали
Бисер Каменов Николов

Областен управител - Кюстендил
Иван Маринов Каракашки

Областен управител - Ловеч
Милко Недялков Недялков

Областен управител - Монтана
Николай Петков Пенчев

Областен управител - Пазарджик
Иван Георгиев Йорданов

Областен управител - Перник
Михаил Владимиров Михайлов

Областен управител - Плевен
Бойко Владимиров Балтаков

Областен управител - Пловдив
Венцислав Йорданов Каймаканов

Областен управител - Разград
Стоян Димитров Ненчев

Областен управител - Русе
Симеон Ненов Иванов

Областен управител - Силистра
Насуф Махмуд Насуф

Областен управител - Сливен
Корнелий Марков Желязков

Областен управител - Смолян
инж. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ

Областен управител - София
Росен Малинов Малинов

Областен управител - Софийска област
Емил Кирилов Иванов

Областен управител - Стара Загора
Живка Радева Аладжова

Областен управител - Търговище
Емел Мустафова Расимова

Областен управител - Хасково
Кадир Шабаналиев Исов

Областен управител - Шумен
Венцислав Дянков Венков

Областен управител - Ямбол
Николай Димитров Пенев  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет