Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на митницаМитница: Свиленград - Свиленград Агенция "Митници"24.07.2014
Началник на митнически пункт и митническо бюроМитнически пункт: Гюешево - Благоевград; Митница: Югозападна - Благоевград Агенция "Митници"24.07.2014
Началник на отделотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейностРегионален инспекторат по образованието - Пловдив24.07.2014
Държавен експертДирекция: Международна дейност, европейски програми и проектиМинистерство на културата24.07.2014
Главен инспекторИнспекторатМинистерство на инвестиционното проектиране24.07.2014
Главен инспекторДирекция: Контрол по спазване правата на пациентитеИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Главен инспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Главен инспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Главен инспекторДирекция: Контрол по спазване правата на пациентитеИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейностРегионален инспекторат по образованието - Пловдив24.07.2014
Старши инспекторДирекция: "Контрол и правни дейности"Държавна комисия по хазарта24.07.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: "Инспекция по труда" със седалище - Смолян; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"24.07.2014
Старши инспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Старши инспекторДирекция: Контрол по спазване правата на пациентитеИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Старши инспекторДирекция: Контрол по спазване правата на пациентитеИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
Старши инспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
ЮрисконсултДирекция: "Контрол и правни дейности"Държавна комисия по хазарта24.07.2014
ИнспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
ИнспекторДирекция: Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведенияИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
ИнспекторДирекция: Контрол по спазване правата на пациентитеИзпълнителна агенция "Медицински одит"24.07.2014
1  2  3  4  5  6  7  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет