Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
ЕкспертОтдел: Транзит на стоки; Дирекция: Митнически режими и процедури Агенция "Митници"03.09.2014
Началник на отделОтдел: Краткосрочни плащания и контрол - Хасково; : Териториално поделение - ХасковоНационален осигурителен институт04.09.2014
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Развойна дейност и експлоатация на системи и инфраструктура; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт05.09.2014
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Развойна дейност и експлоатация на системи и инфраструктура; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт05.09.2014
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Информационни системи за социално осигуряване и краткосрочни плащания; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт05.09.2014
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Информационни системи за дългосрочни плащания; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт05.09.2014
Главен експертДирекция: Професионална квалификация и лицензиранеНационална агенция за професионално образование и обучение05.09.2014
Старши експертОтдел: Финансово обслужване ; Дирекция: Бюджет и финансиНационална агенция за приходите05.09.2014
Началник на митницаМитница: Свиленград - Свиленград Агенция "Митници"08.09.2014
Началник на отделДирекция: Финансово и административно обслужванеКомисия за регулиране на съобщенията08.09.2014
Главен юрисконсултДирекция: АдминистративнаДържавна комисия по стоковите борси и тържищата08.09.2014
Главен експертДирекция: "Финансово-стопанска и административна дейност"Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"08.09.2014
Главен експертОтдел: "Информационно обслужване"; Отдел: "Информационно обслужване"; Дирекция: "Административно и информационно обслужване"Министерство на външните работи08.09.2014
Главен инспектор по осигуряванетоСектор: Експертиза на работоспособността; Отдел: Контрол по разходите на ДОО - София-град; Дирекция: Краткосрочни плащания и контрол - София-град; : Териториално поделение - София-градНационален осигурителен институт08.09.2014
Началник на отделОтдел: Активна политика на пазара на труда - София, "Възраждане"; Дирекция: Бюро по труда- - София, "Възраждане"; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта08.09.2014
Старши експертДирекция: Контрол и анализ на организираните пазариДържавна комисия по стоковите борси и тържищата08.09.2014
Старши експертОтдел: Административно-правно обслужване; Отдел: Административно-правно обслужване; Дирекция: Управление на ресурсите и административно-правно обслужванеКомисия за защита на личните данни08.09.2014
Старши експертСектор: Информационни системи - Враца; Отдел: Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване - Враца; : Териториално поделение - ВрацаНационален осигурителен институт08.09.2014
Експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Монтана; Отдел: Пенсии - Монтана; : Териториално поделение - МонтанаНационален осигурителен институт08.09.2014
юристконсултДирекция: АдминистративнаДържавна комисия по стоковите борси и тържищата08.09.2014
1  2  3  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет