Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделОтдел: Митнически режими и процедури - София-град; Отдел: Митнически режими и процедури - София-град; Митница: Столична - Столична Агенция "Митници"02.10.2014
Главен инспекторДирекция: Медицински дейностиРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Главен експертОтдел: Медицински изследванияРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Старши инспекторДирекция: Медицински дейностиРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Старши инспекторОтдел: Държавен здравен контролРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Началник на отделОтдел: Медицински изследванияРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Главен експертДирекция: Административно правно, финансово и стопанско обслужванеРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Старши експертОтдел: Профилактика на болестите и промоция на здраветоРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Младши експертОтдел: Политики за социално включване, децата и семейството; Дирекция: Социално включванеМинистерство на труда и социалната политика02.10.2014
ИнспекторОтдел: Противоепидемичен контролРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
ИнспекторОтдел: Профилактика на болестите и промоция на здраветоРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
ИнспекторОтдел: Държавен здравен контролРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
ИнспекторОтдел: Държавен здравен контролРегионална здравна инспекция - Смолян02.10.2014
Младши експертОтдел: Политики за социално включване, децата и семейството; Дирекция: Социално включванеМинистерство на труда и социалната политика02.10.2014
Старши експертОтдел: "Лабораторни изследвания"; Дирекция: Обществено здравеРегионална здравна инспекция - Търговище03.10.2014
Младши експертОтдел: Нормотворчество; Дирекция: "Правосъдие, нормотворчество и проекти": Министерство на правосъдието03.10.2014
Старши инспекторОтдел: Квалификация и регистрация на морски лица; Дирекция: Морска администрация - БургасИзпълнителна агенция "Морска администрация"05.10.2014
Главен директор на главна дирекцияГлавна дирекция: Контрол на качеството на течните гориваДържавна агенция за метрологичен и технически надзор06.10.2014
Главен митнически инспекторМитница: Русе - Русе Агенция "Митници"06.10.2014
Старши експертОтдел: Финансово-стопански дейности,управление на собствеността и изпълнително производство - Русе; Митница: Русе - Русе Агенция "Митници"06.10.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет