Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Хасково; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Велики Преслав; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Своге; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - София-област; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пазарджик; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Ракитово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Търговище; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Търговище; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Ловеч; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Русе; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Ардино; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Якоруда; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Панагюрище; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Плевен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане16.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"Областна дирекция "Земеделие" - Силистра16.04.2014
ИнспекторДирекция: "Местни приходи"Общинска администрация - Кърджали16.04.2014
ИнспекторДирекция: Териториална дирекция - гр. СофияКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество17.04.2014
Началник на секторРегионален сектор: Пловдив; Отдел: Наблюдение и контрол на изпълнението; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката и енергетиката17.04.2014
Старши експертДирекция: Финансово-стопанска и административна дейностИзпълнителна агенция по трансплантация17.04.2014
1  2  3  4  5  6  7  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет