Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДруго: Областна дирекция по безопасност на храните - ЯмболБългарска агенция по безопасност на храните03.07.2015
Директор на дирекцияДруго: Областна дирекция по безопасност на храните - ПловдивБългарска агенция по безопасност на храните03.07.2015
Директор на дирекцияДруго: Областна дирекция по безопасност на храните - ХасковоБългарска агенция по безопасност на храните03.07.2015
Главен експертСектор: Експлоатация на информационни системи; Отдел: Информационни технологии - Изток; Дирекция: Информационни системи Агенция "Митници"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ШуменИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ХасковоИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - Стара ЗагораИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ТърговищеИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - БургасИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - КюстендилИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - КърджалиИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ГабровоИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ВрацаИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Началник на отделОбластен отдел : Автомобилна администрация - ПлевенИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"03.07.2015
Старши експертОтдел: Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти; Дирекция: Кадастрална и специализирани картиАгенция по геодезия, картография и кадастър03.07.2015
Митнически инспекторМитница: Аерогара - София-град Агенция "Митници"03.07.2015
Младши експертОтдел: Международно сътрудничество и проекти; Дирекция: Административно-правно и финансово обслужванеАгенция по геодезия, картография и кадастър03.07.2015
Младши експертДирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен; Главна дирекция: Регионални службиАгенция по геодезия, картография и кадастър03.07.2015
Директор на дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ПазарджикДържавен фонд "Земеделие"03.07.2015
Директор на дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - БургасДържавен фонд "Земеделие"03.07.2015
1  2  3  4  5  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет