Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен счетоводителотдел: Финансово-стопанска дейност и човешки ресурсиКомисия за енергийно и водно регулиране30.03.2015
Главен експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Главен експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Главен експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Главен експертДруго: Звено "ИСАК"Държавен фонд "Земеделие"30.03.2015
Главен експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Старши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Старши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Старши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Старши експертотдел: Контрол и решаване на спорове-природен газКомисия за енергийно и водно регулиране30.03.2015
Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаРегионална дирекция: за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София; Дирекция: Контрол на пазараАдминистрация на Комисията за защита на потребителите30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет