Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДирекция: Елитен спортМинистерство на младежта и спорта23.09.2014
Главен юрисконсултДирекция: Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейностАгенция по обществени поръчки23.09.2014
Държавен експертДирекция: Политика за младежтаМинистерство на младежта и спорта23.09.2014
Държавен експертОтдел: Спортна инфраструктура; Дирекция: Спортна инфраструктура и управление на държавното участиеМинистерство на младежта и спорта23.09.2014
Главен експертДирекция: Дирекция Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средстваАгенция "Пътна инфраструктура"23.09.2014
Главен експертДирекция: Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейностАгенция по обществени поръчки23.09.2014
Главен експертОтдел: Общо образование; Отдел: Общо образование; Отдел: Общо образование; Отдел: Общо образование; Отдел: Общо образование; Дирекция: Образователни програми и образователно съдържаниеМинистерство на образованието и науката23.09.2014
Главен експертОтдел: Общо образование; Отдел: Общо образование; Дирекция: Образователни програми и образователно съдържаниеМинистерство на образованието и науката23.09.2014
Началник на секторСектор: Контрол по разходите на ДОО - Шумен; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Шумен; : Териториално поделение - ШуменНационален осигурителен институт23.09.2014
Старши експертОтдел: Активна политика на пазара на труда - Смолян; Дирекция: Бюро по труда- - Смолян; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта23.09.2014
Старши експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Стара Загора; Отдел: Пенсии - Стара Загора; : Териториално поделение - Стара ЗагораНационален осигурителен институт23.09.2014
Старши юрисконсултДирекция: Финансово-стопанска и административна дейностИзпълнителна агенция по трансплантация23.09.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Финансови дейности, административно и правно бслужване; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Плевен; Отдел: Финансови дейности, административно и правно бслужване; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Плевен; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"23.09.2014
Младши експертОтдел: "Предварителен контрол"; Дирекция: "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки"Агенция по обществени поръчки23.09.2014
ЮрисконсултСектор: Човешки ресурси, правно обслужване и АСД - Кърджали; Отдел: Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване - Кърджали; : Териториално поделение - КърджалиНационален осигурителен институт23.09.2014
ЮрисконсултДирекция: Административно правни дейностиОбщинска администрация - Враца23.09.2014
Младши експертДирекция: Политика за младежтаМинистерство на младежта и спорта23.09.2014
Младши експертДирекция: Младежка информация и координацияМинистерство на младежта и спорта23.09.2014
Младши експертОтдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Отдел: "Предварителен контрол"; Дирекция: "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки"Агенция по обществени поръчки23.09.2014
ЮрисконсултДирекция: Дирекция на Природен парк ВитошаДирекция природен парк "Витоша"23.09.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет